Trikotniki za počasna vozila (ECE69.01)

Od 1. januarja 2015 dalje so obvezna oprema počasnih vozil (kamor spada večina traktorjev in njihovi priklopniki) tudi trikotniki za označevanje počasnih vozil v skladu s pravilnikom UN/ECE R 69. Omenjeni trikotniki so obvezni v skladu s 25. členom pravilnika o delih in opremi vozil (UL RS št. 44/24.5.2013/str 5117).

Prvi odstavek 25. Člena pravi: »Vozila (razen enoslednih vozil), katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, kot tudi njihova priklopna vozila, morajo imeti na zadnji strani tablo za označevanje počasnih vozil, ki mora biti homologirana v skladu s Pravilnikom UN/ECE R 69.« Tabla za počasna vozila je tako eden od pogojev za opravljen tehnični pregled pri podaljšanju registracije za leto 2015.

Trikotniki so izdelani iz kvalitetnega aluminija in odsevnih elementov v skladu s standardom ECE 69.01 in kot takšni ustrezajo vsem tehničnim zahtevam ter so tudi homologirani.

Trikotnike lahko na vozilo pritrdite direktno z vijaki, možna pa je tudi dobava s posebnim nosilcem, ki omogoča kasnejše lažje prestavljanje trikotnika med vozili. 

 

Za dodatne informacije ali naročilo, kontaktirajte enega izmed naših komercialistov.